Арт-алея

Арт-алея

Арт-алеята е мястото, където талантливи български манга художници, могат да срещнат своята публика и почитатели, да набират популярност и да разпространяват творчеството си. На всеки автор се предоставя импровизиран “щанд” – стол и маса, които сам да подреди и представи пред публиката си, както и да следи за сигурността на вещите си.

На масите в Творческата зона могат да бъдат излагани всякакви творби, независимо от техниката на изработка и размерите им. В това число се включват не само рисунки, а и приложни изделия, като те трябва да са задължително авторски!

Зоната ще бъде отворена през цялото време на фестивала. Ако желаете да се запишете за участие, побързайте, защото местата за ограничени! Вижте тук условията за участие!