Можете да се свържете с нас на следния имейл: 

clubshiokaze@gmail.com